כ"א אב
יומישיבה » שיטת הלימוד
גמרא בעיון
* חיבור ההלכה למקורותיה התלמודיים ולרבותינו הראשונים
* החזרת מקומה של תורת הגאונים לעולם העיון וההלכה
* מתן מקום לסוגיות אקטואליות
* לימוד הפרשנים בזיקה למקומותם ותקופותיהם
גמראה בבקיאות
* לימוד הבא להקנות לתלמיד בסיס רחב בקצב של דף וחצי ליום בממוצע
* ר"מ בקיאות מלווה את התלמידים ליווי צמוד
* מסגרת זו מביאה את התלמיד לסיים לפחות חצי ש"ס במשך שנות ה′הסדר′

תנ"ך
* בקיאות - תוכנית שיטתית להקפת התנ"ך כולו, בליווי שאלות מנחות לכל פרק
* עיון - שיעורי עיון להעמקת תוכנית הבקיאות
אמונה
* ר"מ אמונה מלווה את התלמידים ליווי אישי
* לימוד מובנה ומדורג, הבונה בניין אמוני מהמסד עד הטפחות
* הכרת זרמים מחשבתיים שונים, מתוך יראת שמים ואמונת חכמים צרופה
לימודי הסמכה (רשות)
* לימודי הלכה לבחינות ה′סמיכה′ של הרבנות
* לימודים במכללה למורים וקבלת תואר B.Ed

פעילויות נוספות
* שיעורים, ימי עיון וכנסים לציבור הרחב
* חברותות עם תלמידי בתי ספר, סטודנטים, חיילים ואנשי הקהילה
* חדר מוסיקה
* עידוד כתיבה יוצרת
* שיעורי כושר גופני ואומנויות לחימה פעמיים בשבוע
* תוכנית חזרה לכושר גופני כשבועיים לפני הגיוס