י"א תמוז
יומישיבה » מסלולים
ניתן לבנות לכל תלמיד את המסלול המתאים לו ביותר, כאשר מספר אפשרויות עומדות בפני תלמידינו:

א. מסלול ישיבה גבוהה - מסלול במסגרת דחיית שירות באמצעות אישור "תורתו אומנותו" המסופק ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל. ניתן להצטרף למסלול בתום לימוד 5 יחידות תלמוד בתום כיתה י"ב. כמו כן ניתן גם להצטרף למסלול במסגרת חזרה בתשובה למתאימים. מסלול זה אינו מוגבל בשנים וניתן ללמוד בישיבה מספר שנים במסגרת מסלול זה לפני גיוס להסדר למשל.

ב. מסלול ישיבת הסדר - מסלול בן 5 שנים, כאשר השנה הראשונה של הלימודים הינם במסגרת מעמד "תורתו אומנותו". בדרך כלל ובתאום מול ראש הישיבה מתחיילים תלמידינו המעוניינים להתגייס להסדר בתום השנה הראשונה (או בתחילת השנייה, תלוי במועד החיול הנקבע ע"י גורמי הצבא), מתגייסים בפועל בתום השנה השנייה ולאחר השירות הסדיר חוזרים ללמוד בישיבה עד תום השנה החמישית של כלל המסלול. כמו כן ניתן גם להתגייס מאוחר יותר, לפי בקשת התלמיד ובהתאם לאישור ראש הישיבה.

ג. מסלול ישיבה גבוהה / עתודה אקדמית - ניתן ללמוד בישיבה במסגרת ישיבה גבוהה עד שנתיים לפני כניסה למסלול העתודה האקדמית. מסלול זה מצריך רישום לעתודה בתחילת השנה השנייה ללימודים בישיבה, ובכך יירשם התלמיד במקביל בתחילת אותה השנה לעתודה ולישיבה. ככלל לא מומלץ כלל להירשם לעתודה ללא התייעצות עם הנהלת הישיבה על מנת להקל על התלמיד בתהליך המעבר בין שני המסלולים.

ד. מסלול מח"ל הסדר - ניתן לבני חו"ל ללמוד בישיבה במעמד של תייר (ברישום מול משרד הפנים) ולהתגייס לשורות צה"ל במסגרת תוכנית מח"ל הסדר. כעיקרון מסלול הסדר מח"ל הינו בן 21 חודשים מיום הרישום למסלול (ולא מיום הגיוס עצמו), כאשר השירות הפעיל הינו נע בין 13 ל-14 חודשים. ככלל חיילים מח"ל הסדר משובצים למחלקות בני ישיבות יחד עם חבריהם ללימודים בישיבה.

המעוניין במידע נוסף או בהעברת שאלות ספציפיות יכול לפנות אלינו בכל עת במייל:
yatsiv99@