י"א תמוז
תרומות » הספריה

הספריה

צמוד לבית המדרש ממוקמת הספריה התורנית של הישיבה, הספריה משמשת את בחורי הישיבה וכל באי בית המדרש מדי יום ביומו. בספריה ישנם ספרים ממגוון מקצועות התורה, תנ"ך ופרשנות, משנה, תלמוד ומדרשים, פרושי הגאונים הראשונים והאחרונים. ספרות השו"ת הענפה וספרי מחשבה, ספרי מוסר, חסידות ושאר מקצועות התורה הנרחבים. עולם הספרות התורנית רחב הוא מני ים, וישנם עוד ספרים רבים שינתן לתרום לטובת הישיבה. אנו משתדלים להרחיב מדי שנה את הספריה לאור הביקוש הגדול לספרים נוספים, וכן משתדלים לרכוש גם מהספרים החדשים היוצאים לאור. ניתן לתרום לצורך הקדשה של ספרים וכן לצורך "בדק הבית", תיקון הספרים שנתבלו במהלך השנים משימוש רב.
על כל ספר שנתרם או נקנה מכספי תורם, מצורפת מדבקה עם הקדשה לפי בקשת התורם.
ניתן גם לתרום לצורך רכישת ארונות לספריה.