כ"א אב
תרומות » כללי
בס"ד

הקדשת שעורי תורה
תרומה לחיזוק בניין הישיבה
הנצחה בספרית הישיבה
פרויקטים שונים

לכל מכרינו וידידנו,
ישיבתנו, אשר שהוקמה לפני כשמונה שנים לאחר מאמצים עילאיים של חברים רבים , מונה היום ב"ה כשמונים בחורים וכבר זכינו לראות פירות בעמלנו כאשר בשלש השנים האחרונות כל תלמידי הישיבה שנגשו לבחינות הרבנות עברו אותם בהצלחה, בוגרי הישיבה משתלבים בחיי המעשה בין בתחומי החינוך ובעולם הקודש ובין בעולם האקדמי בלימודי המדעים המדוייקים ומשלבים חיי תורה ומעשה גם יחד.

במקביל הולכת הפעילות הקהילתית ומתרחבת וכך אנו הופכים למוקד משיכה למשפחות צעירות המבקשות לשלב חיי תורה ומגורים בעיר. הפעילויות הלאומיות והחינוכיות המוצעות לקהלה מתרחבות ואתם גם מעגל המשפחות הנהנות מהן.

במשך שנים אלו, ידידים רבים תמכו ועדיין תומכים בישיבה ותודתינו נתונה להם על כך. לאחרונה, המשבר הכלכלי החמור שהכה בעולם לא פסח על ישיבתנו, ויחד עם גל הפיטורים הולכת ומצטמצמת התמיכה הממשלתית. גם האמצעים של תומכי התורה אינם עומדים להם כבעבר. כתוצאה מכך עומד עולם הישיבות כולו בקושי גדול ואיתו גם ישיבתנו. במקרה שלנו המצב קשה עוד יותר בשל עול התשלומים הכבד עבור מבנה הישיבה וההשקעה הנדרשת להתאמתו לשמש כבית מדרש ומקום מגורים לתלמידים (כ50000 ש"ח בחודש) ולזה יש עוד להוסיף את ההוצאות השוטפות הרבות. דבר פשוט הוא שאחיזתנו במבנה הישיבה הינה הכרח להמשך התבססותנו בחיפה והתרומה לישיבה היא מצווה גדולה של תמיכה בלומדי התורה ובהפצת תורה במקום שהציבור זקוק לו במיוחד.

אנו קוראים לכל אוהבי השם, להצטרף למעגל תומכי הישיבה ולקחת חלק בהחזקת המפעל החשוב של ישיבתנו על ידי הרמת תרומה*.

ניתן לקחת חלק בפרויקט הבניה, בהקדשת שיעורי תורה וימי לימוד ובמבחר פרויקטים נוספים.
ברכת טוב תבו אליכם ועל כל תומכינו, ותצליחו בכל מעשיכם ותזכו לשפע ברכות ורוב נחת ושמחה, בריאות ופרנסה טובה לכם ולכל בני ביתכם.
*תרומתכם יכולה להתבסס על מעשר כספים, ובכל מקרה היא מקנה זיכוי במס הכנסה בגובה 35% מערכה