כ"א אב
הישיבה » רקע היסטורי
ישיבת הסדר, למה דווקא בחיפה ??

חיפה, בירת הצפון של ארץ ישראל, העיר השלישית בגודלה במדינה, מרכז הטכנולוגיה וההי-טק של הכלכלה הישראלית, עיר שעשרות בשנים שולטת בה האידיאולוגיה ה′אדומה′, אשר דחקה לפינה את חיי התורה ויראת שמים. אף הרב קוק זצ"ל הכיר במצב הרוחני הקשה של חיפה, עוד בשנת 1913 למניינם הרב מתאר את העיר כ"אחד ממבצרי ההריסה (איגרת תקצה).
מחזור תשס"א, המחזור המייסד של ישיבת אור וישועה

אבל בשנים האחרונות רוח חדשה נושבת בעיר. הגאון הרב אליהו זייני שליט"א בנה במשך עשרות שנים קהילה מפוארת של מאות משפחות. אנשים העוסקים בכל המקצועות החופשיים, ובד בבד משתיתים את חייהם על לימוד תורה, יראת שמים ואמונת חכמים צרופה. עם התקדמות המהפיכה הרוחנית, הגיע גם זמנה של ישיבה ציונית דתית לקום, וזאת בעיר שמעולם לא הייתה בה ישיבה כזו !
למרות הדרישה העצומה לכוחות תורניים שישפיעו החוצה, מתרכזת הישיבה קודם כל בבניית בית המדרש פנימה. ניתן דגש על טיפוח הרמה התורנית של התלמידים וחיבורם האמיץ לתורה. אנו מאמינים שרק בית מדרש בעל עוצמה פנימית גבוהה יוכל להוות מגדלור לכל סביבותיו.