כ"א אב
הישיבה » כללי
מגילת היסוד של ′אור וישועה′

* מוסדות ′אור וישועה′ הוקמו מתוך הכרה ברורה כי תורתנו היא תורת חיים הבאה להדריך את עמנו בכל נתיבות החיים ומתוך הבנה עמוקה כי אנו חיים בתקופה בה מתחילה גאולת עם ישראל בארץ ישראל.
* הישיבה הגבוהה וישיבת ההסדר העומדות במרכז מוסדות ′אור וישועה′ שמו להם למטרה להכשיר דור של תלמידי חכמים שישתלבו בכל תחומי העשייה במדינת ישראל ויעזרו לעצבם ברוח התורה.
* הידע הנרחב בתורת ישראל, בהלכה ובהליכה בדרכי המוסר היהודי אותם ירכשו בישיבה, יאפשרו לבוגרי הישיבה להוות דוגמא לכל הסובבים אותם ולהיות כתובת לכל אדם החפץ להתקרב לתורה.
* בישיבה ילמדו באופן מעמיק את כל המקצועות התורניים: תנ"ך, משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, מדרשים, מחשבת ישראל, ראשונים ואחרונים, וכל הספרות הפרשנית המלווה אותם.
* מוסדות ′אור וישועה′ רואים בהנחלת התורה והאדרתה בקרב הקהילה הדתית והלא דתית בחיפה, ערך בעל חשיבות עליונה. לשם כך מוצעים לקהילה גני ילדים, מתקיימות הרצאות לנשים ולגברים, רבני הישיבה דואגים להתאמת חברותא לכל המבקש לקבוע עיתים לתורה. הנהלת הישיבה נענית לבקשת גבאי המניינים של בתי הכנסת ברחבי חיפה, במתן שיעורים קבועים, הרצאות ודרשות.
* תפילת רבני ומקימי הישיבה היא כי פעולות הישיבה יעזרו בהגשמת דברי הנביא: "והיה לך ה′ מאור עולם ואלוהיך לתפארתך וגו′".