כ"א אב
הישיבה » עמותה
עמותת אור וישועה נוסדה בשנת תשנ"ז ע"י בוגרי טכניון, תלמידי מו"ר כבוד ראש הישיבה הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א, במטרה להקים מרכז תורני חינוכי וקהילתי בלב העיר חיפה.
תפקיד העמותה הינה לסלול ולנתב את דרכי הפעילויות של הישיבה ושל המוסדות כולם, לדאוג לקיומם לטובת הכלל ולרווחת תושבי חיפה.
המבנה הרשמי של העמותה הינו כדלקמן

  ועד המנהל
 • מר דוד לוי יושב ראש

 • ד"ר חנוך בן-חיים    גזבר

 • פרופ′ יעקב גולדברג   חבר

 • ד"ר עופר ורנר   חבר

 • פרופ′ דוד ספר   חבר

  ועדת ביקורת
 • ד"ר יוסף מועטי   חבר

 • ד"ר אילן סויסה   חבר

  מייסדים
 • ד"ר חנוך בן-חיים   גזבר העמותה

 • פרופ′ יעקב גולדברג   חבר ועד העמותה

 • ד"ר עופר ורנר   חבר ועד העמותה

 • ד"ר יוסף מועטי   חבר ועדת ביקורת

 • מר יואב רמתי   פרש

 • הרב ד"ר אליהו זייני   חבר העמותה

 • פרופ′ דוד ספר   חבר ועד העמותה