כ"א אב
הישיבה » אלפון צוותשם

תפקיד

טלפון

דוא"ל

הערות

הרה"ג אליהו זייני שליט"א

ראש הישיבה

04-8222047

orvi@

דרך מזכירות הישיבה

הרב אבנר חזות

ר"מ שיעור א′

050-4767102

avnerhazout@

הרב יהוידע זייני

ר"מ בקיאות

054-8143103

yehoyadazini@

הרב יוסף קורט

חצר"מ ואחראי תלמידים

052-4755225

‫yosi.kort@

הרב חננאל זייני

ראש בית המדרש ור"מ שיעורים ד′-ה′

054-5382699

hananelzini@

הרב ידידיה זייני

ר"מ
שיעור ב′

054-6324379

yedzini@

הרב עזרא הימן

ר"מ אמונה

052-4228271

ezrahy@

ר′ דב יציב

מנהל תלמידים ואחראי שבושי"ם

050-3767002

yatsiv99@