כ"ז תשרי תשע"ה
מנוע חיפוש
מילת חיפוש ¹:
תחום:

נחלת בנימין חלק ב'

מוה"ר ב"ז בנדיקט זצ"ל, היה משיירי אנשי הכנסיות הגדולות של הגלות, שזכו לעלות ארצה ולהמשיך בארץ קודשנו את מפעלם החינוכי והתורני. דמותם לא נתפסה עד עצם היום הזה כדבעי, אף לרבים שהכירום, משום שדור הרבנים הזה, שנבנה על בסיס עולם רוחני ותרבותי, שלא רק שונה הוא מן המצוי בארץ, אלא שבנוסף לכך, עצם התחדשותה של מדינת ישראל, מחקה אותו מהנוף הרוחני של עמנו, במודע או שלא במודע. אודות הספר » עוד ספרים »

נצבים
הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה
הלכות השכמת הבוקר
הרב חננאל זייני על פי ראש הישיבה