כ"ג אלול תשע"ט
מנוע חיפוש
מילת חיפוש ¹:
תחום:

"על השואה"

חוברת "על השואה" הנה תמצות שיעורי ראש הישיבה במשך שנים רבות על השואה מתוך הסתכלות אמונית. המאמר בחוברת לזכרו של גד עזרא הי"ד, מעלה את השאלות הנוקבות ביותר כלפי התנהלות החברה הישראלית בתקופה שקדמה לשואה, במהלכה ואחריה ומציב את העמדה האמונית על מאורעות אלו, והיחס לטענות השונות המועלות על ידי ציבורים שונים עד ימינו אנו. אודות הספר » עוד ספרים »

נצבים
הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה
דיני תשעה באב
הרב חננאל זייני על פי ראש הישיבה