כ"ב ניסן תשע"ו
מנוע חיפוש
מילת חיפוש ¹:
תחום:

ארץ חמדתנו

מהדורה שניה של הספר. בירור הלכתי יסודי לגבי האיסור המוחלט של מסירת שטחי ארץ ישראל לשלטון גויים בכל מצב ובכל זמן. אודות הספר » עוד ספרים »

נצבים
הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה
הלכות פורים
הרב חננאל זייני על פי ראש הישיבה