כ"ט אייר תשע"ז
מנוע חיפוש
מילת חיפוש ¹:
תחום:

מחזור מועדי ה' - מהדורת פאר

מחזור לשלוש רגלים מהדורת ארץ ישראל כמנהג ק"ק ספרדים, נוסח ליוורנו עפ"י של מו"ר הרב החה"ש אליהו רחמים זייני שליט"א בן כמוה"ר מאיר זייני שליט"א אודות הספר » עוד ספרים »

נצבים
הרב חננאל זייני יצ"ו - ר"מ בישיבה
הלכות פורים
הרב חננאל זייני על פי ראש הישיבה