כ"א אב
מאגר תורני » מקורות לשעור תלמוד
ו' אדר ב' תשס"ח
זכור, דאורייתא ?
קובץ docקובץ pdf
–  1 –