י"א תמוז
הודעות » מזל טוב
לתלמידנו עדיאל כהן לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לתלמידנו יוסף עם-שלם ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו אריאל זאבי ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו שקד בן-סימון לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לתלמידנו ברק אביטל לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לתלמידנו ששון סוסונוב לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לתלמידנו אורי נגלר לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לבוגר הישיבה עמית הולנדר ורעיתו להולדת הבן, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, מצוות, חופה ומעשים טובים.
לתלמידנו נאור סוויד ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו יאיר בוכבינדר ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לבוגר הישיבה אלי כהן לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לאברך ר′ עופר חדד ורעיתו להולדת הבן, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, מצוות, חופה ומעשים טובים.
לתלמידנו עידן שמיר לרגל ארוסיו יהי רצון שתזכה לשמחתך ולחופתך בקרוב.
לבוגר הישיבה פרץ טובול ורעיתו להולדת הבן, יהי רצון שתזכו לגדלו לתורה, מצוות, חופה ומעשים טובים.
* לתלמידנו דניאל קמרי ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו נתן לייטר ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לבוגר הישיבה אסף מילר ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
*לחברנו היקר דוד ורנר ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לראש הישיבה הרה"ג אליהו רחמים זייני שליט"א ורעייתו להולדת הנכדה. יהי רצון שתזכו לגדלה למצוות, חופה ומעשים טובים.
*לבוגר הישיבה רותם כתבי ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לבוגר הישיבה אבישי ורנר ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.
לתלמידנו גולן סררו ורעיתו לרגל נישואיהם, יהי רצון שתזכו לבנות בית נאמן בישראל.