כ"א אב
הודעות » אירועים ופעילויות
עודכן לאחרונה בז באדר ב התשע"ד.

אנו נערכים לארועי הפורים -
מוצא"ש - קריאת מגילה ולאחריה מסיבה ישיבתית.
החל משעה 20:00 - שוק פורים ומסיבה לילדי השכונה.

הציבור מוזמן.