כ"א אב
ספרי הישיבה »

חומש הראי"ה - בראשית

הראי"ה קוק

ליקוטים מכתביו של אור ישראל וקדושו הכהן הגדול מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל עוד על הספר »

שיר ושבחה

זמירות, ברכות, שירים, קידוש לכל ימי השנה ולמעגל החיים עוד על הספר »

"על השואה"

הרב אליהו רחמים זייני שליט"א

חוברת "על השואה" הנה תמצות שיעורי ראש הישיבה במשך שנים רבות על השואה מתוך הסתכלות אמונית. המאמר בחוברת לזכרו של גד עזרא הי"ד, מעלה את השאלות הנוקבות ביותר כלפי התנהלות החברה הישראלית בתקופה שקדמה לשואה, במהלכה ואחריה ומציב את העמדה האמונית על מאורעות אלו, והיחס לטענות השונות המועלות על ידי ציבורים שונים עד ימינו אנו. עוד על הספר »

ספר זמנים - מהדורת כיס

הרמב"ם

ספר זמנים - הוא הספר השלישי מתוך משנה תורה - עוסק במועדי ה′: השבת, כיפור, החגים מן התורה ראשי חודשים, צומות, ולבסוף החגים מתקנת חכמים (פורים וחנוכה). עוד על הספר »

משנה תורה להרמב"ם - מהדורה שלישית/מופת

הרמב"ם

המהדורה השלישית של משנה תורה להרמב"ם,
מהדורה מדויקת ע"פ כתבי יד בכרך אחד.
מנוקד, קל לנשיאה עם 11 מפתחות.
מהדורת מופת. עוד על הספר »

שער כבוד ה′

רבי אפרים אלנקאווה

ספר זה של החכם הגדול רבי אפרים אלנקאווא זצ"ל ממגורשי ספרד, רבה הראשי של תלמסאן באלג'יריה, הנקרא שער כבוד ה' ובו תשובות של ר"א להשגות הרמב"ן על מורה נבוכים.
הספר בהוצאה מאירת עיניים עם ביאור "פתח השער" לרבי חיים בלאך זצ"ל, על הספר כתב הקדמה, הוספות והערות המבדלח"א כמוהר"ר אליהו רחמים זייני שליט"א. ומופיעים בהקדמת ר"ח סיפורי מופתים על קדושתו של המחבר כפי שעברו במסורת בקהילת תלמסאן. עוד על הספר »

משנה תורה להרמב"ם - מהדורה שלישית/זהב

המהדורה השלישית של משנה תורה להרמב"ם,
מהדורה מדויקת ע"פ כתבי יד בכרך אחד.
מנוקד, קל לנשיאה עם 11 מפתחות.
מהדורה מהודרת. עוד על הספר »

ספר אהבה - מהדורת כיס

הרמב"ם

ספר אהבה הוא הספר השני של משנה תורה, ובו סולל הרמב"ם את הדרך להכרת ה′ ולאהבתו, אהבת אמת ונצח. עוד על הספר »

מוסר יהודי לעומת מוסר נוצרי

הרב אליהו בן אמוזג

תרגומו החדש של הרב ד"ר אליהו רחמים זייני לספרו של הרב אליהו בן-אמוזג מגיש לקורא הישראלי את קווי המתאר המדויקים של "הסילוף הגדול בהסטוריה": כיצד ניכסה ועיוותה הנצרות את תורתם של היהודים ויצרה דת 'חדשה' עוד על הספר »

פרקי צדקה ופדיון שבויים

הרמב"ם

הליכות המחשבה והלכות המעשה הנוגעים בהיבטי הצדק והחסד מתוארים כאן בחרט אומן, והופכים לבר-השגה את המאמץ האנושי והיהודי אל הטוב, אל האמת ואל הנצח. עוד על הספר »

דברי עמנואל

פרופ' עמנואל לוינס

ארבעה מאמרים מתוך "חרות קשה" (Difficile liberté) מאת פרופ' עמנואל לוינאס.
תרגום ועריכה מאת הרב אליהו רחמים זייני.
נושאי המאמרים: תעודות זהות, סימון וייל נגד ספרי המקרא, האם קראתם את ברוך בשנית?, עין תחת עין.
עוד על הספר »

דעות להרמב"ם

הרמב"ם

ספר זה המונח לפני הקורא היקר הנו פרי עבודה מאומצת של תלמיד חכמים וחוקר משנת הרמב"ם ר' יוחאי מקבילי, אשר אהבתו לתורתו של הרמב"ם הביאה אותו להעניק לקורא כרטיס כניסה לאוצרות הרמב"ם.
המחבר מזמין את הקורא למסע בו יכיר את מבוכת תפיסות החיים ויפלס דרך פשוטה לחיי חירות טובים, נכונים, ושלמים יותר.
עוד על הספר »

חידושי התשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים

הרשב"ץ

על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם מראי מקורות עוד על הספר »

יכין ובועז

נכדי הרשב"ץ

שו"ת נכדי הרשב"ץ חלק א' עם הקדמת ראש הישיבה הרב אליהו זייני עוד על הספר »

מבוא לתורה שבעל פה

הרב אליהו בן אמוזג

בימים טרופים אלו, בהם כל המנסה לגדוע עץ המסורת של תורותינו - כלשונו של רס"ג - משתדל להכות עוד ועוד בגרזנו עץ חיים זה למחזיקים בו באמת ובתמים, דברי הרב המביאים מרפא בכנפיהם לתחלואים אלו, נהפכו לחיוניים. עוד על הספר »

מגן אבות

הרשב"ץ

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ
עוד על הספר »

נחלת בנימין חלק א'

הספר "נחלת בנימין" פותח בפני הקורא, סיפור חיים, תורה ומשנה סדורה, שנרקמו בדמותו של כמוה"ר פרופ' בנימין זאב בנדיקט זצ"ל.
עוד על הספר »

נחלת בנימין חלק ב'

מוה"ר ב"ז בנדיקט זצ"ל, היה משיירי אנשי הכנסיות הגדולות של הגלות, שזכו לעלות ארצה ולהמשיך בארץ קודשנו את מפעלם החינוכי והתורני. דמותם לא נתפסה עד עצם היום הזה כדבעי, אף לרבים שהכירום, משום שדור הרבנים הזה, שנבנה על בסיס עולם רוחני ותרבותי, שלא רק שונה הוא מן המצוי בארץ, אלא שבנוסף לכך, עצם התחדשותה של מדינת ישראל, מחקה אותו מהנוף הרוחני של עמנו, במודע או שלא במודע.
עוד על הספר »

נחלת בנימין חלק ג'

ספר זה פורס לפנינו מסכת של דרשות ליום עצמאותנו, שעד עצם היום הזה לא נס ליחן. ויש בהם להאיר את כל מהלך ההשגחה האלהית הפוקדת אותנו בתקופתנו, תקופת שיבת ציון, הקמת המדינה והמובילה אותנו קמעא קמעא לגאולתנו השלימה.
עוד על הספר »

ספר המדע - מהדורת כיס

הרמב"ם

ספר המדע הוא הספר הראשון של משנה תורה (הי"ד החזקה, י"ד ספרים) ובו פורש הרמב"ם בחרט אומן את יסודות האמונה היהודית.
עוד על הספר »

עולמות באיחודם מס' 3

הרב אליהו רחמים זייני

החוברת דנה בעניינים הבאים:
דת ומדע, אקטואליה ויהדות, יחסי "חילונים" - "דתיים", יהדות וציונות.
עוד על הספר »

עולמות באיחודם מס' 4

הרב אליהו רחמים זייני

אסופת מאמרים בענייני פסח בהלכה ובהגות

עוד על הספר »

עץ ארז חלק א

הרב אליהו רחמים זייני

אסופת מאמרים בהלכה ובהגות עוד על הספר »

עץ ארז חלק ב

הרב אליהו רחמים זייני

אסופת מאמרים בהלכה ובהגות עוד על הספר »

עץ ארז חלק ג

הרב אליהו רחמים זייני

אסופת מאמרים בהלכה ובהגות עוד על הספר »

רבנן סבוראי חלק א

הרב אליהו רחמים זייני

רבנן סבוראי וכללי הלכה - מחקר תלמודי עוד על הספר »

שלום ירושלים

האדמו"ר חיים ישראל מקוצק

דברים עתיקים, גבוהים ורמים ברומו של עולם עפ"י הלכה נפלאות מעניני חיבת ומצות ישיבת ארצנו הקדושה בזמה"ז עוד על הספר »

לקראת מקדש

הרמב"ם

ספר 'משנה תורה', שפרקים נבחרים ממנו מוגשים לפניך, קורא יקר, הוא אחת מיצירות המופת של הקלסיקה היהודית. ספר זה הוא חיבורו הגדול מלא העוז והחזון של הנשר הגדול, הרמב"ם, לאומה היהודית ולכל יהודי. הספר מקיף את כל התורה שבעל פה באופן תמציתי, מבורר ומלוטש כפי שלא נעשה משעה שניתנה התורה שבכתב.
עוד על הספר »

מחזור מועדי ה'

מחזור לשלוש רגלים
מהדורת ארץ ישראל
כמנהג ק"ק ספרדים, נוסח ליוורנו
עפ"י של מו"ר הרב החה"ש אליהו רחמים זייני שליט"א בן כמוה"ר מאיר זייני שליט"א עוד על הספר »

מחזור מועדי ה' - מהדורת פאר

מחזור לשלוש רגלים
מהדורת ארץ ישראל
כמנהג ק"ק ספרדים, נוסח ליוורנו
עפ"י של מו"ר הרב החה"ש אליהו רחמים זייני שליט"א בן כמוה"ר מאיר זייני שליט"א עוד על הספר »

הרחיבי מקום אהלך

קובץ הדרכה בענייני ישיבה ולימוד תורה עוד על הספר »


ארץ חמדתנו

מהדורה שניה של הספר.
בירור הלכתי יסודי לגבי האיסור המוחלט של מסירת שטחי ארץ ישראל לשלטון גויים בכל מצב ובכל זמן.
עוד על הספר »

בין השמשות דר"ת וזמן הדלקת נרות חנוכה

ספר זה מכיל בתוכו שני מאמרים הלכתיים בנושא בין השמשות דר"ת (המכונה צאת הכוכבים דר"ת) ועל השלכותיו ההלכתיות.
בספר זה הרב מבאר כיצד יש להבין את דברי ר"ת כפי שיוצאים ממקורם ומסיר קשיים גדולים שהועלו עקב נסיון להבין את עמדתו בצורה שאיננה תואמת את עמדתו המקורית.

בנוסף הספר מכיל מאמר הדן ומכריע מתי הזמן הנכון בו יש להדליק את נרות החנוכה על פי רבותינו. עוד על הספר »

עץ ארז חלק ד

אסופת מאמרים בהלכה ובהגות עוד על הספר »