ג' סיון
ספרי הישיבה » הרחיבי מקום אהלך

הרחיבי מקום אהלך

עורך הסדרה: הרב חננאל עמי ישראל
המוציא לאור: ישיבת אור וישועה
מס' עמודים: 55
רוחב: 15
גובה: 21
מחיר: 10
דמי משלוח: 3

ניתן להשגה בישיבה

קובץ הדרכה בענייני ישיבה ולימוד תורה


חידושי התשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים

על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם מראי מקורות עוד על הספר »

יכין ובועז

שו"ת נכדי הרשב"ץ חלק א' עם הקדמת ראש הישיבה הרב אליהו זייני עוד על הספר »

מגן אבות

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ
עוד על הספר »

שלום ירושלים

דברים עתיקים, גבוהים ורמים ברומו של עולם עפ"י הלכה נפלאות מעניני חיבת ומצות ישיבת ארצנו הקדושה בזמה"ז עוד על הספר »