ג' סיון
ספרי הישיבה » מגן אבות

מגן אבות

הרשב"ץ

מחבר: הרשב"ץ
עורך הסדרה: הרב אליהו זייני
המוציא לאור: עמותת מגן אבות
מס' עמודים: 480

לא ניתן להשגה

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ

בהוצאה מפוארת על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם חילופי גרסאות והערות בעריכת הרב אליהו רחמים זייני.חידושי התשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים

על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם מראי מקורות עוד על הספר »

יכין ובועז

שו"ת נכדי הרשב"ץ חלק א' עם הקדמת ראש הישיבה הרב אליהו זייני עוד על הספר »

שלום ירושלים

דברים עתיקים, גבוהים ורמים ברומו של עולם עפ"י הלכה נפלאות מעניני חיבת ומצות ישיבת ארצנו הקדושה בזמה"ז עוד על הספר »

הרחיבי מקום אהלך

קובץ הדרכה בענייני ישיבה ולימוד תורה עוד על הספר »