ג' סיון
ספרי הישיבה » חידושי התשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים

חידושי התשב"ץ על מסכתות ראש השנה וקינים

הרשב"ץ

מחבר: הרשב"ץ
עורך הסדרה: הרב אליהו זייני
המוציא לאור: עמותת מגן אבות
מס' עמודים: 38

לא ניתן להשגה

על פי כתבי יד עתיקים ודפוסים ראשונים עם מראי מקורות


יכין ובועז

שו"ת נכדי הרשב"ץ חלק א' עם הקדמת ראש הישיבה הרב אליהו זייני עוד על הספר »

מגן אבות

פירוש על מסכת אבות של רבינו שמעון בר צמח דוראן - הרשב"ץ
עוד על הספר »

שלום ירושלים

דברים עתיקים, גבוהים ורמים ברומו של עולם עפ"י הלכה נפלאות מעניני חיבת ומצות ישיבת ארצנו הקדושה בזמה"ז עוד על הספר »

הרחיבי מקום אהלך

קובץ הדרכה בענייני ישיבה ולימוד תורה עוד על הספר »